Coming Soon

Đây sẽ là nhà mới của tiệm may Thảo, website chính thức ra mắt vào ngày 12/2. Cùng chờ nhé!

Visit our Store!

12/4A Trần Quang Diệu,
Phường 14 Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh;