Dress Shirt Collar Styles

Các Kiểu Cổ Áo Sơ Mi Nam

Của Jemi Tailor

Là phần nổi bật nhất trên bộ cánh sơ mi. Mỗi kiểu cổ mang một phong cách, ý nghĩa khác nhau, chúng thu hút ánh nhìn theo cách riêng của chúng. Chọn kiểu cổ không chỉ dừng lại ở chữ đẹp, hiểu được quy tắt ứng dụng, kiểu cổ phù hợp có thể giúp bạn che được khuyết điểm gương mặt, phù hợp với dáng người và phong cách mà bạn muốn hướng tới.

Jemi Cut-Away

– Cổ Vát phiên bản Jemi Tailor

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Cut Away (Cổ vát) là một trong những thiết kế quan trọng trong việc định hình phong cách mặc áo sơ mi nam hiện đại và nhìn chung mà nói, đây là kiểu cổ khá sành điệu. 

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Jemi Extreme Cut-Away

– Cổ Vát Sâu phiên bản Jemi Tailor

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Jemi Buttons-Down

– Cổ Cài Nút phiên bản Jemi Tailor

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Jemi Spread

– Cổ Bè (vát vừa) phiên bản Jemi Tailor

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Pointed

– Cổ nhọn

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Tab

– Cổ có móc cài dưới

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Pointed Pin

– Cổ có thanh cài dưới

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Roma Cut Away

– Cổ vát phiên bản Roma, phong cách Ý

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Evening Spread

– Cổ bè phiên bản dạ tiệc, chỉ viền sát mép dùng khi thắt nơ đen.

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Wing

– Cổ dạ tiệc dùng khi thắt nơ trắng

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Vintage Club

– Cổ bo tròn

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.

Hidden Buttons-Down

– Cổ cài nút ẩn

Đặc trưng bởi độ vát rộng giữa các điểm cổ áo. Phiên bản cổ vát Cut Away của Jemi có độ mở cổ rộng hơn một chút so với các kiểu Cut Away thông thường. Kết hợp chiều dài lá cổ vừa phải, Cut Away không chỉ sắc nét bởi các đường cong lôi cuốn, nó còn mang lại vẻ ngoài nịnh mắt khi nhìn tổng thể trên gương mặt.

Paris Cut Away tuyệt đẹp bên dưới bộ suit nhưng nếu bạn muốn trông tinh tế hơn, hãy mặc với áo blazer có chất liệu vải mềm. Phù hợp cho phần lớn mọi sự kiện, để cổ mở nếu bạn muốn thoải mái hoặc thắt cà vạt cho vẻ ngoài thanh lịch.