Jemi Tailor

Thanh toán

Phương thức thanh toán

Hiện tại để dễ dàng kiểm soát việc thanh toán, Jemi chỉ áp dụng 2 hình thức thanh toán chính đó là COD thâu tiền mặt khi nhận hàng và chuyển khoản.

Ship COD trả tiền mặt khi nhận hàng

Nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng đến, bạn thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. Ship COD áp dụng với tất cả các sản phẩm may sẵn trong mục Online Shop tuy nhiên không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

–  Sản phẩm thiết kế may đo online

–  Sản phẩm thuộc bộ sưu tập limited (không phân biệt may sẵn hay may đo)

–  Hóa đơn tổng giá trị trên 1.299.000đ (thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản)

Chuyển khoản

Như thông tin ở trên, một số trường hợp cần thanh toán trước bằng chuyển khoản. Ghi mã đơn hàng vào phần nội dung chuyển khoản và chuyển khoản cho Jemi với thông tin người nhận như sau:

Chủ tài khoản: Đặng Xuân Phúc

Số tài khoản: 220 590 319

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB chi nhánh Hồ Chí Minh